INFORMACJA !!!!!!

 Najbliższa kolejka 13 stycznia 2018r.

Wyniki i tabele dostępne w zakładce
Liga Halowa.

Przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty startowej w wysokości 650zł./drużyna.
Wpłaty można dokonać
u prezesa bądź skarbnika
R.Korczyk ( Sylwana )